ନୂଆପଡା :- ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡିଆଳର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ବାରିକ । ତାକଂର ଅଜା ଜଣେ ଖଡିଆଳ ଅଚଂଳର ଜଣାଶୁଣା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ମୂର୍ତି କାରିଗର ଥିଲେ । ନିଜ ଅଜା କୁ ସ୍ମ୍ରତି କୁ ଉଜ୍ଜିବିତ କରିବା ସହ ଅଜା କଂ ପଦାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜକୁ ଏକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ରୂପଶ୍ରୀ ତାକଂର ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ସାଗଂ କଂ ସହ ମିଶି ନିଜ ଘରେ ଏକ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଳି ଖଡିଆଳ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଚଂଲର କୁନିକୁନି ପିଲା ମାନକୁଂ ଡ୍ରଇଂଗ୍, କ୍ରାପ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିଂ, ଏବଂ ପେପର ଆର୍ଟ ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।


ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡିଆଳ ସହର ର ଓ୍ଵାର୍ଡ ନଂ ‌୧୨ ବ୍ରାହ୍ଣଣ ପଡାର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ବାରିକ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାରଣ ସେ ତାକଂର ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ସାଗଂ ଅବନ୍ତିକା ପ୍ରଧାନ,ଦୀପାଜଂଲୀ କୁଅଁର , ଏବଂ ଲିଜା କୁଅଁର କଂ ସହ ଏକ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକଂର ଅଜା ରୁଦ୍ରମାଧବ ଦଣ୍ଡସେନା ଖଡିଆଳ ଅଚଂଳ ର ଜଣାଶୁଣା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପିୀ ସହ ମୂର୍ତି କାରିଗର ଥିଲେ । ଏଣୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା ମୂର୍ତି କାରିଗର ଭାବେ ଗଡିତୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖି ଥିବା ବେଳେ ଅଜାକଂ ସ୍ମୃତି କୁ ଉଜ୍ଜିବିତ କରିବା ସହ ଅଚଂଳ ର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା କୁ ଲୋକଲୋଚନ କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଅଜାମାନକଂ ନାଁ ରେ ରୁଦ୍ର ସାରଗଂ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି କୁନିକୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନକୁଂ ଡ୍ରଇଂଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଣ୍ଟିଂ, ପେପର କ୍ରାପ୍ଟ ଓ କ୍ରାପ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।